Pro Työturva -palvelun tietosuojaseloste - asiakasrekisteri

1. Rekisterin pitäjä 

Pro PK-Pilvipalvelut, y-tunnus 2855354-7 
Postiosoite Syvälahdentie 13 83460 Harinjärvi 
http://www.protyoturva.fi/ 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 

Hannu Hirvonen 
Puh. 050 63 882 
Sähköposti  

3. Rekisterin nimi 

Pro PK-Pilvipalvelut asiakasrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisteritietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ja asiakkaalle tarjottujen palveluiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä palveluita koskevaan markkinointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseensä kohdistuva suoramarkkinointi. 

Rekisteritietoja voidaan käyttää Protyöturva-palvelun sekä siihen liitännäisten muiden rekisterinpitäjän palveluiden tai muiden palveluntarjoajien ylläpitämien palveluiden toimittamiseen asiakkaalle tai asiakkaan hyväksi. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: 

  • Asiakkaan perustiedot, kuten nimi, y-tunnus ja yhteystiedot 
  • Jos kyse on oikeushenkilöstä, yhteyshenkilön ja käyttäjien nimi ja yhteystiedot 
  • Asiakasnumero ja/tai muu tunnus, palvelun käyttäjätunnus tai -tunnukset sekä salasanatiiviste/-tiivisteet suojattuina 
  • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot sekä asiakashistoria 
  • Laskutustiedot 
  • Asiakkaan kanssa käyty asiakkuuteen liittyvä viestinvaihto sen teknisestä toteuttamistavasta riippumatta sekä mahdolliset puhelinnauhoitteet 
  • Rekisterin sisältämistä tiedoista ja asiakkaan palvelun käytöstä syntyvät rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset asiakasta koskevat tiedot 
  • Palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, kuten kirjautumisajankohdat ja -osoitteet, tietojen muutokset ja kirjautumis- tai tekniset virheet 
  • Asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään saadut tai tämän suostumuksella kerätyt muut lisätiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään asiakkaalta tai käyttäjältä suoraan rekisteröitymisen tai käyttöönoton yhteydessä sekä myöhemmin palvelua käytettäessä joko rekisteröidyltä suoraan taikka tämän suostumuksella. Käyttäjien henkilötietoja saadaan myös asiakkaan syöttäminä. Henkilötietoja voidaan päivittää väestörekistereistä ja muista kolmansien osapuolten rekistereistä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille. 

Ilman rekisteröidyn suostumusta tietoja luovutetaan ainoastaan lain edellyttämissä tilanteissa. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköinen asiakasrekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan sillä rekisterinpitäjän henkilöstöllä, jonka työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä. 

Rekisterin mahdolliset fyysiset kappaleet säilytetään lukitussa tilassa.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Heräsikö lisäkysymyksiä? Kerromme mielellämme lisää - jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin palaamme tuota pikaa asiaan!

*pakollinen kenttä

Palvelua toteuttamassa