Palvelumme

Protyöturva.fi -palvelu sisältää työturvallisuushenkilöstön työkalut perusdokumenttien luontiin ja hallinnointiin.

 

Kemikaaliluettelo ja palavat aineet

Kemikaaliluettelo on oleellinen osa työpaikan ja työntekijöiden turvallisuutta. Kemikaaliluettelo tarvitaan, jotta kemiallisten aineiden aiheuttamat riskit tunnistetaan ja niiden oikea käyttö ja suojautuminen ymmärretään.

Kemikaaliluettelo on kauppanimen mukainen luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista.  Luetteloon merkitään kemikaalit, joille altistuminen aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa haittaa tai vaaran työntekijän terveydelle. Luettelon on oltava jokaisen kemikaalien kanssa työskentelevän helposti nähtävissä.

Työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen

Työterveyshuollon järjestäminen on pakollista kaikille työnantajille ja yrityksille, joilla on työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä tai jotka ovat muutoin velvollisia noudattamaan työturvallisuuslakia.

Työterveyshuollon palveluntarjoajien kartoitus ja kilpailuttaminen on hyödyllistä määräajoin parhaan ja kustannustehokkaimman kumppanin löytämiseksi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Riskien arviointi

Hyvin tehty riskien arviointi on työnantajan tehtävä, jonka avulla on mahdollista vähentää vaaroja ja riskejä sekä niistä aiheutuvia tapaturmia ja sairaspoissaoloja. Säästettyjen sairaspäivien ja niihin liittyvien muiden kustannusten ja ylimääräisen työn pienenemisellä voi olla merkittävä rooli liiketoiminnan tehostamisessa.

Kun vaara on kartoitettu ja riskin suuruus arvioitu, on päätettävä miten sen kanssa menetellään. Saadaanko vaara poistetuksi tai ainakin minimoiduksi? Entä mikä on arvioitu riski? Riski on tietenkin sitä suurempi mitä todennäköisempiä ja vakavampia ovat seuraukset.

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma on dokumentti, jonka iskusanoja ovat turvallisuus, terveellisyys ja työkyky. Ohjelmalla edistetään näitä asioita ja lisäksi kartoitetaan työolojen kehittämistarpeita. Työsuojelun toimintaohjelman linjauksista päättää työnantaja. 

Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajakohtainen. Siihen kirjataan johdon määrittelemät yleiset työsuojelun toimintatavat. Ohjelma voi olla yleisluontoinen kuvaus työpaikan työsuojelupolitiikasta tai yksityiskohtainen ja konkreettinen toimintasuunnitelma. Se tulee päivittää vuosittain ja tehdään yhteistyössä työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa.

Pelastussuunnitelma

Yrityksen pelastussuunnitelma sekoitetaan usein kiinteistön pelastussuunnitelmaan. Nämä kaksi eivät voi korvata toisiaan, mutta ne voidaan yhdistää yhdeksi yrityksen pelastussuunnitelmaksi. Tällöin voidaankin jo puhua yrityksen turvallisuussuunnitelmasta. 

Yrityksen pelastussuunnitelman tekemistä helpottaa, kun yrityksessä on tehty riskien arviointi ja vaarojen kartoitus sekä kemikaaliluettelo ja työsuojelun toimintaohjelma. Näiden sisältämää tietoa voidaan hyödyntää pelastussuunnitelmassa. 

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisterin avulla voidaan hallinnoida erilaisia virallisia, epävirallisia, omia ja yhteistyökumppaneiden/viranomaisten koulutuksia, kortteja, lupia sekä pätevyyksiä. Järjestelmän avulla voidaan helposti hallinnoida muun muassa työturvallisuuskorttien voimassaoloaikoja, jolloin vältetään turhat kalliit ja aikaavievät ongelmat korttien vanhentuessa. Järjestelmä muistuttaa korttien uusimisesta, jolloin voidaan helposti ennakoida koulutuksiin osallistumisia ajoissa ennen määräaikoja.

Kuvakaappaus palvelusta

Lue lisää koulutusrekisteri-palvelusta

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Heräsikö lisäkysymyksiä? Kerromme mielellämme lisää - jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin palaamme tuota pikaa asiaan!

*pakollinen kenttä

Palvelua toteuttamassa